сряда, 30 октомври 2013 г.

Мадридският протокол влезе в сила за Тунис - Madrid Protocol entered into force for Tunisia

Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки влезе в сила за Тунис считано от 16.10.2013. По този начин държавите членки на Мадридската система станаха 92.
Въпреки световната икономическа криза, използването на Мадридската система за регистрация на марки отбеляза ръст от 4,1% за 2012 година в сравнение с 2011.
Информация на WIPO.

English version

The Madrid Protocol for the international registration of trademarks entered into force for Tunisia on 10.16.2013. Thus, the Member States of the Madrid system became 92.
Despite the global economic crisis, the use of the Madrid system for the registration of marks grew by 4.1% in 2012 compared to 2011.
Information on WIPO.