вторник, 15 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. По-добри условия за патентоване за изобретателите от Литва. За повече информация тук.

2.  САЩ се подготвя за публичното обсъждане на реформата в областта на авторското право.  За повече информация тук.

3. Търговски тайни и мобилност на служителите в САЩ и Азия. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Better conditions for patenting in Lithuania. For more information here.

2. U.S. is preparing for public debate on a copyright reform. For more information here.

3. Trade secrets and the mobility of employees in the U.S. and Asia. For more information here.