вторник, 22 октомври 2013 г.

Защита на компютърните игри - Protection of computer games

WIPO публикува изследване относно правната защита на компютърните игри.
Защитата на компютърните игри е сложна смесица от различни правни инструменти, които трябва да бъдат използвани за да се обезпечи необходимото ниво на закрила.
От една страна компютърните игри са аудиовизуални произведения, включващи визия, видео и музика. От друга страна те са вид компютърни програми.
Изследването разглежда и способите за защита на тези игри в различни държави, а именно: Аржентина, Белгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Египет, Германия, Индия, Италия, Япония, Кения, Корея, Руанда, Русия, Южна Африка, Испания, Швеция, САЩ и Уругвай.
Пълният текст на изследването може да откриете тук.

English version

WIPO has published a study on the legal protection of computer games.The protection of computer games is a complex mixture of different legal tools, which it should to be used to ensure the necessary protection level.\On the one hand computer games are audiovisual works , including vision , video and music. On the other hand, they are a type of computer programs.The study examines and legal protection available to PC games in different countries, namely : Argentina, Belgium , Brazil, Canada, China, Denmark , Egypt, Germany, India, Italy, Japan, Kenya , Korea, Rwanda , Russia, South Africa, Spain , Sweden, United States and Uruguay.The full text of the study can be found here.