петък, 25 октомври 2013 г.

Европейската комисия и облачните технологии - European Commission and cloud technologies

Европейската комисия излезе със становище относно защитата на данните и развитието на облачните технологии за съхранение и управление. Становището
се съсредоточава предимно върху предизвикателствата, които изчисленията в облак пораждат за защитата на данните и това как те ще бъдат засегнати в предлагания регламент за защита на данните.
Със становището може да се запознаете тук.

English version

The European Commission issued a statement on data protection and the development of cloud technology for storage and management. The opinion is focus on the challenges that cloud computing rise to data protection and how they will be affected in the proposed regulation on data protection.
The opinion can be read here.