четвъртък, 24 октомври 2013 г.

Електронно подаване на заявки за регистрация на марки в България - скоро - Electronic filling of trademark applications in Bulgaria - soon

Новина от Патентно ведомство на Р. България:

Уважаеми потребители на услугите на Патентното ведомство,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в рамките на Фонда за сътрудничество Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и Патентното ведомство са разработили инструмент за електронно подаване на заявки за регистрация на марки.
Предвижда се инструментът за електронно подаване на заявки за регистрация на марки да започне реално да обслужва потребителите от 15.11.2013 г.
Каним всеки, който желае, да участва в тестването на системата за електронно подаване на заявки за регистрация на марки, което ще започне на 28.10.2013 г.
Заявка за участие в  тестването можете да подадете в срок до 17:00 часа на 24.10.2013г. на електронна поща efilingtm@bpo.bg, като посочите имената си и организацията, в която работите.
На всички, заявили участие, ще бъдат изпратени допълнителни инструкции и указания за достъп.

Повече информация тук.

English version

News from the Patent Office of the Republic of Bulgaria :
Dear users of the Patent Office's
services.
We are pleased to announce that within the Cooperation Fund, the Office for Harmonization in the Internal Market ( Trade Marks and Designs ) and the Patent Office have developed a tool for electronic filing of applications for registration of trademarks.The tool for the electronic filing will actually start to serve consumers on 11/15/2013We invite anyone who wishes to participate in the testing of electronic filing of applications for registration of trademarks, which will start on 10.28.2013Application for participation in testing you can apply within 17:00 24.10.2013g . email efilingtm@bpo.bg, stating their names and the organization in which you work .Everyone will participate , will be sent further instructions and access.

More information here.