сряда, 2 октомври 2013 г.

Люксембург подписа Сингапурското споразумение - Luxembourg signed the Singapore agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Люксембург към Сингапурското споразумение за защита на търговски марки.  Споразумението ще влезе в сила за страната по-късно, както е предвидено в споразумението.

English version

WIPO reports of Luxembourg's accession to the Singapore agreement for the protection of trademarks. The Agreement will enter into force for the country later as provided according to the agreement.