сряда, 30 юни 2010 г.

ACID with Twitter Account - ACID с профил в Twitter


ACID (Anti Copying in Design) е организация във Великобритания, която има за цел да повиши осведомеността и уважаването на правата на интелектуална собственост, в частност правата свързани с дизайна.
Class 99
съобщава че ACID вече има профил в Twitter чрез който може да бъде получавана разнообразна информация относно интелектуалната собственост и правата свързани с дизайните.

English version

ACID (Anti Copying in Design) is an organization in Britain which aims to raise awareness and respect for intellectual property rights in particular those related to design.
Class 99 reports that ACID, already has a profile on Twitter,through which can be received varied information about intellectual property and design rights.