четвъртък, 17 юни 2010 г.

A ranking of industrial property representatives in Switzerland - Класация на представители по индустриална собственост в Швейцария

Marques Class 46 публикува класация на представители по индустриална собственост в Швейцария, които имат най-голям брой подадени заявки за марки.
Класацията е следната:

1. E.Blum & Co.AG - 700;
2. Isler & Pedrazzini AG - 352;
3. A.W. Metz & Co. - 304;
4. Fuhrer Marbach &Partner - 248;
5. Schneider Feldmann AG - 212;

Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published rating of industrial property representatives in Switzerland, which have the highest number of applications filed for marks.
The ranking is as follows:

More information can be found here.