вторник, 8 юни 2010 г.

The logo of the World Cup in Brazil 2014 - Логото на световното първенство по футбол в Бразилия 2014


След няколко дни започва световното по футбол в Южна Африка. Светът вече гледа натам. Един от фаворитите за титлата е Бразилия, която впрочем е домакин на следващото първенство през 2014 година.
В тази връзка IP Tango съобщава новината че логото за световното първенство по футбол в Бразилия 2014 вече е избрано. То представлява три събрани ръце във формата на купа.
Логото вече е заявено като европейска марка под номера No 008989402 и No 008989601.
Това лого ще бъде представено официално на 8 юли няколко дни преди финала на световното първенство в Южна Африка.

English version

FIFA World Cup in South Africa began a in few days. The world now looks that way. One of the favorites for the title is Brazil which also hosts the next Cup in 2014.
In this regard IP Tango reported the news that the logo for the World Cup in Brazil in 2014 has already been selected. It represents three arms collected in the form of a cup.
The logo has already been claimed by European brands under the numbers 008989402 and 008989601.
This logo will be officially presented on July 8 a few days before the World Cup finals in South Africa.