петък, 11 юни 2010 г.

European Commission seeks comments about Ukrainian geographical indications - ЕК търси коментари относно украйнски географски означения

Европейската комисия публикува информация за географски означения регистрирани на територията на Украйна.
В момента се водят преговори за търговско споразумение с Украйна, според което серия от географски означения за спиртни напитки ще бъдат защитени и на територията на ЕС.
Поради това Комисията приканва всяка държава членка или заинтересувана страна да подаде възражение или коментари относно признаването на тази закрила.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission publishes information on geographical indications registered in Ukraine.
Currently the EC is negotiating with Ukraine on free trade agreement according to which a series of geographical indications for spirits will be protected within the EU.
Therefore, the Commission invites each Member State or interested party to lodge an objection or comments regarding the recognition of such protection.
More information can be found here.