понеделник, 28 юни 2010 г.

Adidas against Donna Moderna and West Coast - Adidas срещу Donna Moderna и West Coast

Marques Class 46 съобщава интересна новина за спор между Adidas и Donna Moderna, вносител на обувки West Coast във Финландия.
West Coast използват върху обувките си четири ленти. Според Adidas това нарушава правата върху тяхната търговска марка с три ленти и завеждат дело срещу вносителят във Финландия.
От West Coast твърдят че използването на четири ленти не нарушава марката на Adidas.
В случая обаче трябва да се има предвид, че става дума за идентични стоки при наличие на общоизвестна марка на Adidas по целият свят.
Казусът е много интересен. Дали потребителите биха се подвели да мислят, че обувки с четири ленти са произведени от Adidas или с негово разрешение.
Предстой да видим каква ще бъде развръзката.

English version

Marques Class 46 reported an interesting story about a dispute between Adidas and Donna Moderna, importer of shoes West Coast in Finland.
West Coast used
on shoes four strips. According to Adidas this infringing their trademark with three stripes and brought suit against importer in Finland.
From West Coast argued that the use of four bands does not infringe the mark of Adidas.
In this case it should be borne in mind that this is the case of identical goods in the presence of
worldwide well-known mark of Adidas .
The case is very interesting. Whether consumers would be misled to think that shoes with four strips are manufactured by Adidas or with his authorization.
What will be the denouement?