понеделник, 21 юни 2010 г.

Shakira's problem concerning the song for the World Cup in South Africa - Обвиняват Шакира за плагиатство относно песента за световното в Южна Африка


IP Tango съобщава интересна новина касаеща зараждащ се скандал относно песента на Шакира ‘waka waka', която е и химна на световното първенство по футбол в Южна Африка.
Певецът и композитор Wilfrido Vargas обвинява Шакира в плагиатство на неговата песен “ el negro no puede', която е създадена още през 1982 година.
Песента на Шакира може да откриете тук.
Песента на Wilfrido Vargas може да откриете тук.
Безспорно има прилика между двете песни.
Но какво е становището на FIFA?
Според FIFA химна на световното първенство е създаден на основата на традиционна песен от Камерун, която е известна от векове на континента.
В действителност освен Шакира през 1986 година камерунската група ‘Golden Sounds’ също става известна с тази песен.
Авторското право не закриля традиционни народни песни, които са част от фолклора на една държава. Друг е въпроса дали има нарушаване на авторски права върху музикалният съпровод на песните.

English version

IP Tango reported an interesting news concerning the emerging scandal regarding the song of Shakira 'waka waka', which is the anthem of the World Cup in South Africa.
The singer and composer Wilfrido Vargas accused Shakira in plagiarism of his song "el negro no puede ' which was established back in 1982.
Shakira Song can be found here.
Wilfrido Vargas Song can be found here.
Certainly there are similarities between the two songs.
But what is the opinion of FIFA?
According to FIFA the World Cup anthem is built on a traditional song from Cameroon, which is known for centuries on the continent.
In fact, apart from Shakira in 1986 Cameroon group 'Golden Sounds' also became known for this song.
Copyright does not protect traditional folk songs that are part of the folklore of the country. Another question is whether there is infringement of copyright on the musical accompaniment of songs.