вторник, 29 юни 2010 г.

WIPO established training academy in TunisiaWIPO създава тренинг академия в Тунис -


Ag-ip news съобщава новината за създаването на тренинг академия относно авторски и сродни права в Тунис.
Академията се създава благодарение на споразумение между WIPO и The National Standardization and Intellectual Property Institute (INNORPI) в Тунис.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Ag-ip news reported the news for creation of a training academy about copyright and related rights in Tunisia.
The Academy creates a thanks to the agreement between WIPO and The National Standardization and Intellectual Property Institute (INNORPI) in Tunisia.
More information can be found here.