вторник, 15 юни 2010 г.

New registrations of geographical indications in Europe - Нови регистрирани географски означения в Европа


Европейската комисия оповести регистрацията на следните нови географски означения важащи на територията на Европейският съюз:

- Pemento de Oímbra - сорт испански чушки култивирани от древни времена, притежаващи уникални характеристики- Commission Regulation 429/2010;
- Canestrato di Moliterno - италианско овче сиране- Commission Regulation 441/2010;
- Aglio di Voghiera - сорт италиански чесън- Commission Regulation 442/2010;

English version

The European Commission announced the registration of the following new geographical indications prevailing in the territory of the European Union: