вторник, 22 юни 2010 г.

Juventus lost a lawsuit for its mark in France - Ювентус загуби дело за марката си във Франция


Италианския футболен гранд Ювентус загуби съдебно дело във Франция относно регистрираната си марка.
Футболният клуб заведе дело срещу компанията за залагания Global Entertainment Antigua Ltd, която използвала името на клуба за рекламни цели относно online залагания. Според Ювентус това представлява нарушаване на правата върху притежаваната от клуба търговска марка.
Tribunal de Grande се произнася в полза на футболният клуб, но The Cour d'Appel de Paris ревизира това решение.
Съдът се съгласява, че
Global Entertainment използват марката Ювентус с комерсиални цели но компанията не използва марката за да обозначава конкретни стоки или услуги. Това е и причината съдът да счете, че в конкретният случай не е налице нарушаване на правата върху регистрирана търговска марка.
Решението потвърждава принципът, че няма нарушаване на права върху марка, когато тя е използвана в търговията с информативна цел при липса на възможност потребителите да бъдат заблудени относно произхода на стоките и услугите.
информация на Marques Class 46.

English version

Italian football giants Juventus lost a lawsuit in France on its registered mark.
Football club sued the company for betting Global Entertainment Antigua Ltd, which used the name of the club for promotional purposes for online betting. According to Juventus this is a violation of rights held by the club.
Tribunal de Grande ruled in favor of the football club but The Cour d'Appel de Paris revise this decision.
The Court agreed that Global Entertainment used
trademark Juventus for commercial purposes but the company does not use the mark to indicate specific goods or services. That is why the court considers that in this case there is no violation of rights.
The decision reaffirms the principle that there is no violation of trademark rights when it is used in trade for informational purposes in the absence of an opportunity to mislead consumers about the origin of goods and services.
information Marques Class 46.