четвъртък, 3 юни 2010 г.

Frenchwoman Zoe Renault - Французойката Zoe Renault


Marques Class 46 съобщава новина за интересен казус относно известна търговска марка.
Френската автомобилна компания Рено избира името ZOE (Zero Emissions) за новият си изцяло електрически автомобил.
Проблема възниква когато се оказва че има човек с името Zoe Renault. Тя е французойка, която пише на вестник LE PARISIEN, че не може да приеме името й да се асоциира постоянно с този автомобил, което щяло да доведе до постоянни шеги по неин адрес, което нарушавало личните й права. Адвоката на французойката написал писмо до компанията с нейните опасения.

English version

Marques Class 46 reported the news for some interesting case study on branding.
French car company Renault chooses the name ZOE (Zero Emissions) about his new all-electric vehicle.
The problem arises when it appears that there is a man named Zoe Renault. It is a Frenchwoman who wrote to the newspaper LE PARISIEN, that she can not accept her name to be associated consistently with this car, which would lead to jokes at her permanent address, that it infringes her personal rights. Frenchwoman's lawyer wrote a letter to the company with its concerns.