петък, 20 април 2018 г.

Кратки IP новини

1.  Нова серия Уебинари: Интелектуалната собственост като бизнес актив. За повече информация тук. 


2. Общият съд: няма вероятност за объркване между марките BEPOST and ePOST. За повече информация тук. 

3. ARIPO joins TMclass. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

сряда, 18 април 2018 г.

"BLACK FRIDAY" не може да бъде търговска марка в Германия

Marques Class 46 съобщава за решение на патентното ведомство в Германия, според което определението "BLACK FRIDAY" не може да бъде търговска марка.
Казусът възниква, когато компания от Хонг Конг успява да регистрира национална марка в Германия за "BLACK FRIDAY". След това тази компания започва агресивна атака срещу всеки търговец използващ в комуникацията си тази марка.
Естествено това поражда негативни настроения сред компаниите в Германия, поради което част от тях начело с Pay Pal стартират процедура по заличаване на марката.
Според патентното ведомство компаниите са привели достатъчно доказателства, които показват, че използването на "BLACK FRIDAY" в Германия е запачнало преди датата на заявка на марката, като "BLACK FRIDAY" е неотличително означение по отношение промотиране на търговска дейност.

понеделник, 16 април 2018 г.

EUIPO оповести блокчейн състезание с награден фонд

EUIPO оповести първото по рода си състезание, в което всеки може да предлага начини за борба с фалшиви стоки на базата на блокчейн технологията.
Състезанието ще продължи 4 дни от 22 юни 2018 и ще се проведе в Брюксел, като наградният фонд ще бъде 100 000 евро.
Както е известно, блокчейн технологията предоставя редица възможности, които не са ограничени единствено до крипто валутите.

Повече информация може да откриете тук.


петък, 13 април 2018 г.

Оригиналност на фотографски произведения във Франция


Съд във Франция се произнесе по дело касаещо оригиналност на фотографски произведения.
В конкретният случай, фотограф прави снимки на бани, след което води преговори с издател за тяхното публикуване. Преговорите се провалят но в последствие издателят публикува снимките. Фотографът завежда съдебно дело, което губи, тъй като съдът приема, че снимките са прекалено обикновенни и неоригинални за да се ползват от авторскоправна защита.
При обжалването обаче, съдът приема, че тези фотографски произведения са обект на авторско право. Тяхната оригиналност се определя не от темата им, а от това какви творчески действия е предприел авторът при тяхното създаване, например избор на подходящ ъгъл, светлина, подчертаване на определени детайли, дигитална обработка и тн.
Съдът отхвърля доводът на издателя, че е имал право да използва произведенията на база имейл кореспонденция, напомняйки че авторското право може да се отстъпва единствено с подписване на договор в който се уреждат деталите за целта.
Източник: JIPLP.

сряда, 11 април 2018 г.

Превод на решения на EUIPO

EUIPO съобщава за въвеждане на нова услуга за превод на решения на ведомството касаещи казуси по опозиции, отмяна и заличаване на европейски марки. Първоначално езиците за превод ще бъдат ограничени, като в последствие ще се добавят нови.
EUIPO подчертава, че преводите имат само неофициален и информативен характер.
Повече информация тук.

понеделник, 9 април 2018 г.

Nike не успя да регистрира “JUST DO IT” в Япония

Masaki Mikami публикува интересна статия относно отказана словна марка “JUST DO IT” заявена от NIKE за клас 3 в Япония.
Според законодателството в страната, притежател на марка ползваща се с репутация има право да я заяви, като защитна марка, и за несвързани стоки и услуги.
Според Патентното ведомство на Япония обаче няма доказателства за това дали марката е използвана, като търговски знак във връзка със стоките от клас 25, поради което не възприема марката за общоизвестна.
При обжалването, Апелативният борд потвърждава отказът. Макар да приема наличие на определена степен на популярност на слогана “JUST DO IT”, бордът счита, че приведените доказателства не са достатъчни за да се приеме, че марката е станала общоизвестна на територията на Япония.
Тази новина е пример за това, че статутът на общоизвестна марка не може да се предполага, а трябва да се докаже и то с необходимият обем от доказателства.

четвъртък, 5 април 2018 г.

Камбоджа се присъедини към Лисабонската спогодба

WIPO информира за присъединяването на Камбоджа към Лисабонската спогодба за международна регистрация на географски означения. Според информацията Камбоджа ще събира индивидуални такси за заявки на географски означения.
Повече информация тук.

сряда, 4 април 2018 г.

Tiffany с успех над сайтове за продажба на фалшиви стоки

TBO съобщава за пореден опит на Tiffany да се защити от фалшиви и имитиращи продукти използващи нейните марки.
Според информацията, компанията е завела съдебни дела срещу 70 интернет магазина за нарушаване на нейни права върху регистрирани търговски марки US Reg.№ 1,968,614 и Reg.№ 1,669,365.
Компанията твърди, че тези магазини са част от нелегална схема целяща възползване от репутацията и интелектуалната собственост на Tiffany. Нарушителите използват фамилия от регистрирани домейни tiffanycos.cn, tiffanyweddings.cn and tiffanynecklace.com.cn. в различни страни по света.
Съдът във Флорида предостави обезпечителни мерки на компанията, като нареди на нарушителите да преустановят всякакви продажби на фалшиви продукти. Глобата която грози всеки един от тези нарушители е 1 милион долара.

понеделник, 2 април 2018 г.

Дизайн, новост и решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T‑651/16, Crocs, Inc. срещу EUIPO, Gifi Diffusion. Делото касае регистриран от от фирма Western Brands LLC   европейски дизайн 257001-0001 на 22.11.2004 за:

За същия дизайн е поискан приоритет от американски дизайн от 28.05.2004. Впоследсдтвие дизайнът е бил прехвърлен на фирма Crocs.
През 2013 година френската компания  Gifi Diffusion подава искане за заличаване на въпросния дизайн на база неизпълнение на критерия за новост.
Както е известно за да бъде регистриран един дизайн той трябва да бъде нов и оригинален.
EUIPO заличава дизайна, решение потвърдено и от Общият съд на ЕС.
Причината за това е че информация за този дизайн е била достъпна още през 2003 година на сайта на Crocs. В допълнение дизайна е бил показан на изложение във Флорида, както е бил и предлаган за продажба.
Crocs твърдят, че релевантната публика в Европейският съюз не е била запозната с тази информация но съдът отхвърля тези доводи, приемайки че няма доказателства, че информацията от сайта не е достигнала и ЕС.


петък, 30 март 2018 г.

Черна гора се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Черна Гора към общата база данни за търговски марки TMView. По този начин участващите държави стават 63, като базата данни дава достъп до повече от 48 милиона марки по света.
Повече информация тук.

сряда, 28 март 2018 г.

Обхват на защитата на географски означения в Европа - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑44/17, The Scotch Whisky Association, The Registered Office срещу Michael Klotz.
Делото касае следното:

The Scotch Whisky Association, The Registered Office (наричана по-нататък „TSWA“) е учредена съгласно шотландското право организация, която има за цел по-специално да гарантира защитата на търговията с шотландско уиски както в Шотландия, така и в чужбина.

Г‑н Michael Klotz предлага на пазара чрез интернет сайт уиски, наречено „Glen Buchenbach“, което се произвежда от дестилерия Waldhorn в Берглен, долината на Бухенбах, в Швабия (провинция Баден-Вюртемберг, Германия).

Етикетът върху бутилките на уискито, което е предмет на спора, наред с пълния адрес на германския производител и стилизирано изображение на ловен рог („Waldhorn“ на немски език), съдържа следната информация: „Waldhornbrennerei [дестилерия Waldhorn], Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky [едномалцово уиски от Швабия], 500 ml, 40 % vol, Deutsches Erzeugnis [германски продукт], Hergestellt in den Berglen [произведен в Берглен]“.

TSWA сезира Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург) с иск г‑н Klotz да бъде осъден да преустанови използването на наименованието „Glen Buchenbach“ за разглежданото уиски с мотива, че то противоречи по-специално на член 16, букви а)—в) от Регламент № 110/2008(5), защитаващ географските указания, регистрирани в приложение III към този регламент, сред които е и указанието „Scotch Whisky“. По-специално TSWA изтъква, от една страна, че тези разпоредби обхващат не само употребата на самото указание, но и всичко, което навежда на мисълта за защитения географски произход, и от друга страна, че наименованието „Glen“ предизвиква у съответните потребители асоциация с Шотландия и „Scotch Whisky“, независимо че е добавена и друга информация относно германския произход на продукта. Според г‑н Klotz искът трябва да бъде отхвърлен.

В този контекст с решение от 19 януари 2017 г., постъпило в Съда на 27 януари 2017 г., Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Изисква ли „непряката търговска употреба“ на регистрирано географско указание за спиртна напитка съгласно член 16, буква a) от Регламент № 110/2008 регистрираното географско указание да се използва по идентичен или фонетично и/или оптично сходен начин[(6)], или е достатъчно спорният елемент от знака да предизвиква у съответните потребители каквато и да е асоциация с регистрираното географско указание или с географския район?

Ако се приеме втората хипотеза: при проверката дали е налице „непряка търговска употреба“, има ли значение и в какъв контекст се вписва спорният елемент от знака, или този контекст не може да попречи на непряката търговска употреба на регистрирано географско указание дори когато към спорния елемент от знака е добавено указание за действителния произход на продукта?

2) Изисква ли „пресъздаването“ на регистрирано географско указание съгласно член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 да е налице фонетично и/или оптично сходство между регистрираното географско указание и спорния елемент от знака, или е достатъчно спорният елемент от знака да предизвиква у съответните потребители каквато и да е асоциация с регистрираното географско указание или с географския район?

Ако се приеме втората хипотеза: при проверката дали е налице „пресъздаване“, има ли значение и в какъв контекст се вписва спорният елемент от знака, или този контекст не може да попречи на неправомерното пресъздаване чрез спорния елемент от знака дори когато към него е добавено указание за действителния произход на продукта?

3) При проверката дали е налице „всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение указание“ съгласно член 16, буква в) от Регламент № 110/2008, има ли значение в какъв контекст се вписва спорният елемент от знака, или този контекст не може да попречи на заблуждаващото указание дори когато към спорния елемент от знака е добавено указание за действителния произход на продукта?“.

Решението на съда:

„1)  Член 16, буква а) от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че забранената от тази разпоредба „непряка […] употреба“ на регистрирано географско указание изисква спорното наименование да е идентично на съответното указание или фонетично и/или визуално сходно с него. Следователно не е достатъчно това наименование да може да предизвиква у съответните потребители каквато и да е асоциация с указанието или с прилежащия му географски район.

2) Член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че забраненото от тази разпоредба „пресъздаване“ на регистрирано географско указание не изисква непременно да е налице фонетично и визуално сродство между спорното наименование и съответното указание, но че въпреки това не е достатъчно наименованието да предизвиква у съответните потребители каквато и да е асоциация със защитеното указание или с прилежащия му географски район. При липса на подобно сродство следва евентуално да се вземе предвид съществуващата концептуална близост между съответното указание и спорното наименование, при условие че тази близост може да накара потребителя да си представи продукта със защитеното указание.

За да се установи наличието на забранено от член 16, буква б) „пресъздаване“, не трябва да се взема предвид допълнителната информация, която е в близост до спорния знак в описанието, представянето или етикетирането на съответния продукт, и по-специално информацията относно неговия действителен произход.

3) Член 16, буква в) от Регламент № 110/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи наличието на забранено от тази разпоредба „невярно или въвеждащо в заблуждение указание“, не трябва да се взема предвид допълнителната информация, която е в близост до спорния знак в описанието, представянето или етикетирането на съответния продукт, и по-специално информацията относно неговия действителен произход“.

понеделник, 26 март 2018 г.

ЕС и Великобритания постигнаха споразумение относно някои обекти на интелектуална собственост

WIPR съобщава за постигната договорка между ЕС и Великобритания относно защитата на някои от обектите на интелектуална собственост след излизане на Обединеното кралство от съюза.
Според договорката, европейските марки, дизайните на Общността, сортове растения и бази данни ще продължат да имат защита на територията на Великобритания и след края на транзитния период по напускане на страната.
Според драфтът на споразумението, притежателите на права върху тези обекти ще продължат да бъдат такива на територията на страната без необходимостта от подаване на нови заявки за тях.
Това е изключително добра новина за всички притежатели на интелектуална собственост, които до момента бяха в неяснотта относно това какви мерки да предприемат за защита с оглед на Брекзит.
Въпреки наличната генерална договорка обаче, редица детайли все още не са изчистени. Например ще бъдат ли плащани допълнителни такси за продължаване валидността на правата на територията на Великобритания, какво ще се случи с географските означения, които към момента не са обект на договорката и дали представители по индустриална собственост от Кралството ще могат да представляват клиенти пред EUIPO.

петък, 23 март 2018 г.

Кратки IP новини

1.  Burger wars: Burgerista vs Burgista. За повече информация тук. 

2. Лятно училище по интелектуална собственост, 30.07.2018 - 10.08.2018 г., Бон, Германия. За повече информация тук. 

3.  EPO reports growing demand; Europe's attractiveness as leading tech market confirmed. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

сряда, 21 март 2018 г.

Великобритания се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Великобритания към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин страните членки на спогодбата стават 54. Документът влиза в сила за страната считано от 13.06.2018.
Повече информация тук.